Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus. Työntekijän pitää siis aina itse pyytää työtodistusta, työnantajan ei tarvitse antaa sitä oma-aloitteisesti.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos työntekijä pyytää sitä kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan tiedot palveluksessaan olleiden työntekijöiden työsuhteiden kestoista sekä siitä, minkälaisia työtehtäviä he ovat tehneet.

Työnantajan on annettava työtodistus myös silloin, kun työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, mikäli se ei ole työnantajalle kohtuuttoman hankalaa. Työtodistus on annettava mahdollisimman nopeasti.

Työsopimuslaki määrittelee tarkasti, mitä asioita työnantaja voi laittaa työtodistukseen.

Työtodistuksen sisältö

Työtodistuksen voi saada suppeana tai laajana versiona.

Suppeaan työtodistukseen tulevat asiat:

  • työsuhteen kesto (esim. alkamis- ja päättymispäivä)
  • työtehtävät

Laajaan työtodistukseen tulevat asiat:

  • työsuhteen kesto (esim. alkamis- ja päättymispäivä)
  • työtehtävät
  • työsuhteen päätymisen syy
  • arviointi työntekijän taidoista ja käytöksestä

Työntekijä voi itse valita, haluaako laajaan työtodistukseen sekä työsuhteen päättymisen syyn että arvioinnin vaiko vain toisen näistä.

Arvolauselman sisältävä työtodistus on pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Hyvä tietää työtodistuksesta

Ilmoita työnantajalle selkeästi, haluatko työtodistukseen vain työsuhteen keston ja työtehtävät vai sisällytetäänkö siihen myös työsuhteen päättymisen syyn sekä arvion työtaidostasi ja käytöksestäsi. Voit pyytää myös vain toista näistä, joko päättymisen syytä tai arviointia.

Kun ilmoitat työttömyydestäsi TE-toimistolle, he yleensä pyytävät tietoja työsuhteesi päättymisen syystä ja siitä, kuka päätti työsuhteen, jotta he voivat arvioida oikeutesi työttömyyskorvaukseen.

Mikäli olet saanut työnantajalta lyhyen työtodistuksen, voit pyytää työnantajalta uutta työtodistusta viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä, johon sisältyy arviointi ja työsuhteen päättymisen syy tai toinen näistä.

Jos olet saanut työtodistuksen, jossa on arviointi, ja olet tyytymätön siihen, sinulla ei ole oikeutta pyytää uutta työtodistusta ilman arviointia.

Jos työtodistuksessa on virheellisiä tai laittomia tietoja (kuten sairauspoissaoloja tai perhevapaita) tai siinä on arvio työsuhteen päättymisen syystä tai arviolauselma, vaikka et olisi sitä pyytänyt, työnantajan on annettava sinulle uusi työtodistus, jossa virheet on korjattu.

Hyvä työtodistus

Työtodistuksen merkitys korostuu ennen kaikkea siinä, että se osoittaa sinun tehneen todellista työtä jossain elämäsi vaiheessa. Usein itse todistuksessa käytetyt ylistävät sanamuodot eivät kuitenkaan juurikaan auta, ja jos aidosta mielipiteestä halutaan selvää, tuleva työnantajasi todennäköisesti ottaa suoraan yhteyttä aiempiin työnantajiisi ja kysyy heidän arviotaan.

Suppean työtodistuksen perusteella on vaikea arvioida sen laatua. Siinä ei yleensä ole arvosanoja tai perusteita työsuhteen päättymiselle, mikä vaikeuttaa työntekijän luonteen arvioimista. Ainakin se kuitenkin osoittaa, että olet pysynyt työpaikassa tietyn ajan, mikä kertoo siitä, ettet ole täysin kykenemätön työntekijä.

Laajennetusta työtodistuksesta voi päätellä enemmän. Jos siinä annettu arvosana on kiitettävä tai hyvä, se antaa viitteitä onnistumisestasi. Lisäksi, jos työnantajasi uskaltaa antaa henkilökohtaisen suosituksen sinusta, sillä on suuri painoarvo. Sen sijaan, jos työtodistuksen näyttää selvästi itse kirjoittaneen ylistävän arvionsa, työtodistus menettää uskottavuuttaan.

Jos haluat varmistaa, että saat hyvän työtodistuksen, voit kysyä työnantajaltasi olisiko hän valmis antamaan sinusta henkilökohtaisen suosituksen ja laittamaan yhteystietonsa tuleviin hakemuksiin. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että olet suoriutunut työstäsi tarpeeksi hyvin.

Hyvän työtodistuksen saa tekemällä työnsä hyvin, luomalla hyvät välit työkavereihin ja pyytämällä esimiestä antamaan suosituksen.