Jos tulet irtisanotuksi, huomioi nämä asiat

Työsuhde voi päättyä, joko työntekijän tai työnantajan irtisanottua työsopimus. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi työntekijä itse päättää ilman erillistä syytä tai selitystä.
Työnantaja taas ei pysty irtisanomaan työntekijää yhtä helposti. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ainoastaan, jos irtisanomiselle on painavat perusteet.


Perusteita toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen purkamiselle on esimerkiksi:

  • Yrityksen huono tuotannollinen tai taloudellinen tilanne
  • Jatkuva työntekijän myöhästely tai työn laiminlyöminen (tällaisessa tapauksessa työnantajan tulisi ensiksi keskustella työntekijän kanssa ja antaa ensiksi varoitus, ennen irtisanomista)

    Tilanteita, jotka eivät oikeuta työntekijän irtisanomille on esimerkiksi:
  • Raskaus tai perhevapaat
  • Sairaus, vamma tai tapaturma
  • Työtaisteluun osallistuminen
  • Poliittinen tai uskonnollinen mielipide
  • Turvautuminen oikeusturvakeinoihin

Irtisanoutumisilmoitus kirjallisena

Työntekijän kannattaa pyytää irtisanoutumisilmoitus kirjallisena. Ilmoituksessa tulisi olla ainakin työntekijän irtisanomisen syyt sekä irtisanomispäivämäärä. Kun tulet irtisanotuksi, työntekovelvollisuus jatkuu irtisanomisajan. Mikäli sinut on irtisanottu yrityksen huonon tuotannollisen tai taloudellisen tilanteen vuoksi, sinulla on oikeus saada palkallista vapaata työnhakua tai työllistymissuunnitelman tekemistä varten.
Ilmoitus vapaan pitämisestä tulee tehdä viipymättä omalle esimiehelle.
Työnantajalla on myös takaisinottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli sinut on irtisanottu huonon tuotannollisen tai taloudellisen tilanteen takia, työnantajan tulee tarjota sinulle töitä, mikä hän tarvitsee työntekijää samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin, kun irtisanottu teki ennen irtisanomistaan.
Takaisinottovelvollisuus koskee työnantajaa 4 kuukautta irtisanomisen jälkeen. Jos irtisanottu on ollut työsuhteessa keskeytyksettä yli 12 vuotta, takaisinottovelvoite kestää 6 kuukautta.
Mikäli uskot, että sinut on irtisanottu väärin perustein tai muuten et ole irtisanomisesta samaa mieltä, kannattaa ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen tai omaan ammattiliittoon.