Mitä ottaa huomioon, kun irtisanoudut työpaikasta

Työsuhteen tullessa päätökseen on muutama asia, jotka sinun tulisi ottaa huomioon. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi työntekijä itse irtisanoa ilman syytä. Irtisanoutumisilmoitus on hyvä tehdä kirjallisena, että pystytään välttämään mahdolliset epäselvyydet.
Mikäli pohdit työsuhteen irtisanomista, kannattaa ensin keskustella oman esimiehesi kanssa. Jos kuitenkin päädyt irtisanomaan työsuhteen, kannattaa etukäteen miettiä ainakin seuraavia asioita:

1. Irtisanomisaika ja työvelvoite irtisanomisajalla
Työntekijän on noudatettava irtisanoutuessaan myös irtisanomisaikaa. Yleensä irtisanomisajasta on erikseen sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa, mutta mikäli näin ei ole, noudatetaan työsopimuksessa määriteltyjä irtisanomisaikoja. Työntekijällä säilyy työntekovelvollisuus koko irtisanomisajan, mutta työnantaja voi vapauttaa työntekijän siitä. Palkka on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaan, vaikka työntekijä vapautetaan työntekovelvoitteesta.

2. Kilpailukielto ja karenssi
Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta solmia uusi työsopimus irtisanomisajan päätyttyä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Karenssi taas on työttömyyslaissa määritelty korvaukseton määräaika. Karenssiajalta ei makseta työttömyysetuutta.

3. Milloin loppupalkka maksetaan
Loppupalkka on viimeinen se viimeinen palkka, jonka työnantajaltasi saat. Loppupalkka sisältää kaikki työsuhteen aikana kertyneet maksut, kuten mahdolliset lisät, pitämättömät vuosilomat ja provisiot. Mikäli palkan maksu myöhästyy, on työntekijä oikeutettu hakemaan korvauksia.

4. Muista pyytää työtodistus
Työtodistuksen pyytäminen työsuhteen päätyttyä on todella tärkeää. Työtodistusta tarvitaan muun muassa hakiessa uutta työpaikkaa tai työttömyysetuutta. Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, mikäli hän sitä pyytää. Työtodistuksessa on kerrottava vähintään työsuhteen kesto ja työtehtävät.