Irtisanoutumisen ja irtisanomisen ABC

Työsuhteen päättyminen on yleensä mieltä vaivaava asia, varsinkin jos se tapahtuu yllättäen. Työsuhteen päättymiseen johtavia syitä voi olla monia ja on hyvä tietää, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitkä ovat oikeutesi tilanteen tapahtuessa. Tämä sivusto vastaa kaikkiin irtisanoutumista ja irtisanomista askarruttaviin kysymyksiin.

Jos olet irtisanomassa työntekijäsi, huomioi seuraavat asiat
22.1.2023

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voi päättyä joko työntekijän tai työnantajan irtisanottua työsopimuksen. Työntekijä voi irtisanoutua ilman erityistä syytä tai selitystä, mutta työnantajalla täytyy olla irtisanomille jokin painava peruste.

Jos tulet irtisanotuksi, huomioi nämä asiat
22.1.2023

Työsuhde voi päättyä, joko työntekijän tai työnantajan irtisanottua työsopimus. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi työntekijä itse päättää ilman erillistä syytä tai selitystä.

Mitä ottaa huomioon, kun irtisanoudut työpaikasta
22.1.2023

Työsuhteen tullessa päätökseen on muutama asia, jotka sinun tulisi ottaa huomioon. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi työntekijä itse irtisanoa ilman syytä. Irtisanoutumisilmoitus on hyvä tehdä kirjallisena, että pystytään välttämään mahdolliset epäselvyydet.

Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättymiseen johtavia syitä on monia. Irtisanominen tapahtuu yleensä työnantajan puolelta, irtisanoutuminen taas työntekijän aloitteesta. Määräaikaisen työsopimuksen osalta työ päättyy sovitun ajan jälkeen tai kun sovittu työ on saatu valmiiksi. Vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijän työsuhde voi päättyä joko irtisanoutumiseen, työnantajan puolelta tehtyyn irtisanomiseen tai joissain tapauksissa myös työsuhteen purkuun. Työntekijä itse irtisanoutuessaan ei tarvitse syytä, mutta aina kun työnantaja irtisanoo työntekijän, on heidän esitettävä perusteltu syy.

Työnantajan irtisanoessa työntekijän


Työnantaja voi irtisanoa työntekijän vain asiallisella ja painavalla syyllä ja tämä syy on aina perusteltava työntekijälle. Irtisanomiseen johtavia syitä voivat olla:

 • Työvuorojen toistuva noudattamatta jättäminen
 • Työn tekeminen huonosti
 • Yrityksen huono rahatilanne
 • Yrityksen palveluita/tuotteita ei osteta riittävästi

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Mikäli työntekijä tekee työnsä huonosti tai moitittavasti mikä voisi johtaa irtisanomiseen, on yrityksen ensin annettava työntekijälle varoitus. Tämän varoituksen tarkoituksena on tuoda työntekijän tietoon mitä hän tekee työnantajan mielestä väärin ja annettava mahdollisuus korjata se. Toistuva myöhästely töistä tai jatkuva poissaolo ovat laillisia perusteita irtisanomisella. Jos tilanne etenee irtisanomiseen asti on työntekijälle varattava oikeus tulla kuulluksi irtisanomisen syistä. Tähän keskusteluun voi halutessaan ottaa myös luottamusmiehen mukaan.

Irtisanominen taloudellisista tai tuotannollisista syistä

Irtisanomisen perusteena voi olla myös se, että taloudellinen tilanne on huonontunut niin paljon, ettei yrityksellä ole varaa pitää kaikkia työntekijöitä. Taloudellinen syy tarkoittaa yrityksen tuloksen huonontumista tai riittämättömyyttä. Tuotannollinen syy tarkoittaa usein työnantajan tuotannollisessa toiminnassa tapahtuviin muutoksiin jotka johtavat pysyviin muutoksiin työnteossa. Jos yrityksessä on alle 20 työntekijää, niin työntekijää pitää kuulla irtisanomisen yhteydessä, mikäli työpaikalla on yli 20 työntekijää, pitää järjestää yhteistoimintaneuvottelut ennenkuin mitään päätöksiä tehdään.

Työnantajan irtisanoessa työntekijän irtisanomisajat ovat:

 • 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään tai tasan vuoden verran
 • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut 1-4 vuotta
 • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4-8 vuotta
 • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8-12 vuotta
 • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Työntekijän irtisanoessa itsensä

Työntekijä voi irtisanoa itsensä koska vain toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta. Riittää kun täyttää kirjallisen irtisanoutumisilmoituksen, joka on hyvinkin vapaamuotoinen. Ilmoitus on hyvä toimittaa henkilökohtaisesti. Työnteko jatkuu siihen asti kunnes irtisanomisaika on kulunut loppuun, työnantaja voi kuitenkin halutessaan lopettaa työvelvollisuuden heti.

Työntekijän irtisanoessa itsensä irtisanomisajat ovat:

 • 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään 5 vuotta
 • yksi kuukausi, jos työsuhde on kestänyt yli 5 vuotta

Työsuhteen purkaminen

Työsuhde voidaan myös lopettaa purkamalla se, jolloin työnteko ja palkanmaksu päättyvät välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen ainoastaan erittäin painavasta syystä.

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, jos työntekijä vakavasti laiminlyö velvollisuuksiaan, kuten varastamalla, vaarantamalla työturvallisuutta tai nauttimalla alkoholia työpaikalla. Tällaisissa tilanteissa taustalla on yleensä useita aiempia laiminlyöntejä ja varoituksia.

Vastaavasti työntekijä voi purkaa työsopimuksen, jos työnantaja vakavasti laiminlyö omia velvollisuuksiaan, kuten palkanmaksun tai työturvallisuuden.

Työsopimusta pidetään myös purkautuneena, jos työntekijä on ilman pätevää syytä poissa töistä seitsemän päivää ilmoittamatta siitä. Samoin, jos työnantaja on poissa työpaikalta viikon ilmoittamatta syytä, työsopimusta voidaan pitää purettuna.

Palkanmaksu ja työtodistus työsuhteen päättyessä

Työn loputtua loppuu myös palkanmaksu. Viimeinen palkkapäivä on yleensä viimeinen työpäivä, ellei erikseen olla muuta sovittu. Työsopimuksessa on kyllä useasti sellainen maininta, että loppupalkka maksetaan seuraavana määrättynä palkkapäivänä. Lomat, mikäli niitä on jäljellä, maksetaan loppupalkassa rahana.
Työntekijällä on oikeus saada työnantajalta työtodistus, mutta työntekijän pitää itse sitä pyytää. Katso täältä mitä kaikkea työtodistus pitää sisällään.