Jos olet irtisanomassa työntekijäsi, huomioi seuraavat asiat

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voi päättyä joko työntekijän tai työnantajan irtisanottua työsopimuksen. Työntekijä voi irtisanoutua ilman erityistä syytä tai selitystä, mutta työnantajalla täytyy olla irtisanomille jokin painava peruste.
Työnantajan tulee ennakolta selvittää, täyttyykö lain mukaiset irtisanomisperusteet. Irtisanomisperusteet on kirjattu työsopimuslakiin. Laittomasti työntekijän irtisanominen voi lopulta tulla yritykselle kalliiksi, koska laittomasti irtisanottu työntekijä on oikeutettu saamaan korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Laillisia työsopimuksen irtisanomisen syitä on muun muassa:

1. Yrityksen tuotannon tai taloudellisen tilan heikentyminen
– Työnantaja voi irtisanoa työntekijän, jos tarjolla oleva työ on jostain syystä vähentynyt tai loppunut kokonaan.
2. Henkilöön itseensä liittyvät perusteet
Jatkuvat myöhästelyt
– Työtehtävien laiminlyönti
– Huolimattomuus tai ammattitaidon puute

Laittomia irtisanomisperusteita on muun muassa:

  1. Henkilön sairaus, vamma tai tapaturma
  2. Poliittinen kanta tai uskonto
  3. Raskaus tai perhevapaat
  4. Työtaisteluun osallistuminen
  5. Mahdollisiin oikeusturvakeinoihin turvautuminen

Varoitus ennen irtisanomista


Mikäli irtisanominen johtuu henkilöön itseensä liittyvistä syistä, tulee työnantajan antaa ensiksi varoitus työntekijälle ennen irtisanomista.
Työntekijällä täytyy olla mahdollisuus korjata moitittava käytös.
Poikkeuksena on erittäin vakavat rikkeet, jotka voivat johtaa irtisanomiseen ilman varoitusta. Työnantajalla on myös takaisinottovelvollisuus.
Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työnantaja on irtisanonut työntekijän huonon tuotannollisen tai taloudellisen tilanteen takia, työnantajan tulee tarjota sinulle töitä, mikä hän tarvitsee työntekijää samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin, kun irtisanottu teki ennen irtisanomistaan.
Takaisinottovelvollisuus koskee työnantajaa neljä kuukautta irtisanomisen jälkeen. Jos irtisanottu on ollut työsuhteessa keskeytyksettä yli 12 vuotta, takaisinottovelvoite kestää kuusi kuukautta.
Irtisanominen kannattaa tehdä kirjallisena sekä merkitä siihen irtisanomispäivämäärä ja irtisanomisperusteet. Työnantaja on myös velvollinen toimittamaan työntekijälle työtodistuksen, mikäli hän sitä pyytää.