Työntekijän irtisanoutuminen

Tässä artikkelissa käydään kattavasti läpi tilanne kun työntekijä itse irtisanoutuu toistaiseksi voimassa olevasta eli vakituisesta työsuhteesta. Irtisanoutuessaan kannattaa ainakin huomioida irtisanomisaika, työvelvoitteet, pitämättömät lomat ja mahdollinen karenssi mikäli uutta työpaikkaa ei vielä ole.

Irtisanomisaika ja työvelvoite

Työntekijä voi koska tahansa irtisanoutua toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta, mutta hänen on kuitenkin noudatettava irtisanomisaikaa. Irtisanoutuessa työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät puolin ja toisin voimassa irtisanomisaikana. Työnantaja voi toki vapauttaa heti irtisanomisen yhteydessä työntekijän työntekovelvoitteesta. Työnantajan on kuitenkin tällöinkin maksettava palkka työntekijälle irtisanomisajalta. Työvelvoitteen päättymisestä on hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Vaikka työntekijällä ei olisi irtisanomisajalla työvelvoitetta, vuosilomat kertyvät kuitenkin tältä ajalta ihan normaalisti.
Mikäli irtisanomisaikaa ei ole erikseen sovittu työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa, noudatetaan työsopimuslaissa olevia yleisiä irtisanomisaikoja.  

Yleiset irtisanomisajat työntekijän irtisanoutuessa ovat:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta 
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta 

Lomien pitäminen irtisanomisajalla

Työntekijä ei voi itse päättää pitävänsä mahdollisia kertyneitä lomia irtisanomisajalla.

Työnantaja voi, työntekijää kuultuaan ja vuosilomalain mukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen, määrätä pitämään päättyneen vuosilomakauden vuosilomat irtisanomisaikana. Kesälomaa tämä koskee niiltä päiviltä kun irtisanomisaika osuu lomakaudelle (2.5.–30.9.) ja muuta lomaa siltä osin, kun irtisanomisaika osuu ajalle 1.10.– 30.4. Uusia kuluvan lomamääräytymisvuoden aikana kertyviä lomia työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi irtisanomisaikana, vaan niistä tulee sopia erikseen.
Päättyneen lomamääräytymisvuoden ja kuluvan lomamääräytymisvuoden vuosilomapäivien pitämisestä irtisanomisaikana voidaan sopia työnantajan ja työntekijän välillä. Tämäkin sopimus on hyvä tehdä kirjallisena, ettei jälkikäteen synny mitään ongelmia.

Karenssi

Työntekijän irtisanoutuessa ilman pätevää syytä tai muuten itse aiheuttaa työsuhteen päättymisen, hänelle määrätään karenssi eli korvaukseton määräaika eli hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 45 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Lue lisää tietoa karenssista ja sen mahdollisesta välttämisestä.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteesta suppeana tai laajana. Työntekijän pitää kuitenkin itse pyytää sitä. Usein työntekijä irtisanoutuessaan pyytää työtodistusta irtisanomisilmoituksessa. Tarkemmat työtodistuksessa olevat asiat löydät täältä.


Usein kysytyt kysymykset

Viimeinen palkkapäivä on yleensä viimeinen työpäivä, ellei erikseen olla muuta sovittu. Työsopimuksessa on kuitenkin usein erikseen sovittu, että lopputili maksetaan seuraavana normaalina palkkapäivänä.

Voi. Sähköposti on täysin pätevä tapa irtisanoutua.

  • Tieto, että irtisanoudut
  • Päivämäärä jona irtisanoudut
  • Oma nimi, henkilötunnus ja kotiosoite
  • Työnantajan nimi ja osoite